1. Het festival hanteert geen strikte leeftijdsgrenzen voor voorstellingen, maar vraagt u zelf te beoordelen of uw (jonge) kind de duur van de voorstelling aan kan. Mocht uw kroost de voorstelling ernstig verstoren (bijv. huilen), dan vragen wij u op eigen initiatief de voorstelling te verlaten. In dit geval is geen restitutie mogelijk.
2. Als ouder of verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren) tijdens dit evenement.
3. Alle bezoekers aan betaalde voorstellingen hebben een ticket nodig.
4. Gekochte kaarten worden niet geruild of teruggenomen.
5. Na aanvang van voorstellingen die in tenten of zalen plaatsvinden is er geen toegang meer mogelijk. Dit is te storend voor de concentratie van de artiesten. Het advies is om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor inloop van de zaal. 6. Programma, duur en aanvangstijden zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken (vanwege bijv. weersomstandigheden). 7. Zet uw mobiele telefoon uit als u een voorstelling bezoekt.
8. Gebruik van video-, foto- en geluidsapparatuur tijdens de voorstellingen is niet toegestaan.
9. Bij de betreding van het festivalterrein stemt u ermee in, dat u op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
10. Het is niet toegestaan om eigen consumptie mee te brengen en te nuttigen op het festivalterrein, wij nodigen u vriendelijk uit in onze CircoBistro voor drankjes en hapjes.
11. Er mag alleen alcohol genuttigd worden binnen de grenzen van het evenemententerras en tijdens openingsuren van het evenement.
12. Onder de 18 jaar is het aankopen en nuttigen van alcohol niet toegestaan.
13. Is er bij het bestellen van alcohol twijfel over uw leeftijd, dan kan om een ID-kaart gevraagd worden.
14. Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
15. Betreding van het evenemententerrein geschied op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
16. Deelname aan workshops of andere activiteiten op het festivalterrein geschied op eigen risico.
17. Schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk.
18. Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken op het evenemententerrein.
19. Zonder toestemming van de organisatie is het verboden om in wat voor vorm dan ook goederen te verkopen op het evenemententerrein.
20. Het is verboden om reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.
21. Te allen tijde bent u verplicht de aanwijzingen van de beveiliging en medewerkers op te volgen.
22. Ons evenemententerrein is rookvrij. Roken is alleen toegestaan aan de rand van het evenemententerrein.
23. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa.
24. Honden zijn niet toegestaan in de tenten (uitgezonderd hulphonden). Wel aangelijnd op het buitenterrein.
25. Join the circus: maak plezier, verwonder, doe mee en probeer uit. veel plezier!