HUISREGELS

 1. Het festival hanteert geen strikte leeftijdsgrenzen voor voorstellingen, maar vraagt u zelf te beoordelen of uw (jonge) kind de duur van de voorstelling aan kan. Mocht uw kroost de voorstelling ernstig verstoren (bijv. huilen), dan vragen wij u op eigen initiatief de voorstelling te verlaten. In dit geval is geen restitutie mogelijk.
 2. Alle bezoekers aan betaalde voorstellingen hebben een ticket nodig.
 3. Het is niet toegestaan om eigen consumptie mee te brengen en te nuttigen op het festivalterrein, wij nodigen je vriendelijk uit in onze CircoBistro voor drankjes en hapjes.
 4. Na aanvang van voorstellingen die in tenten of zalen plaatsvinden is er geen toegang meer mogelijk. Dit is te storend voor de concentratie van de artiesten. Het advies is om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor inloop van de zaal.
 5. Er mag alleen alcohol genuttigd worden binnen de grenzen van het evenemententerrein en tijdens openingsuren van het evenement.
 6. Onder de 18 jaar is het aankopen en nuttigen van alcohol niet toegestaan.
 7. Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 8. Bij de betreding van het festivalterrein stem je ermee in, dat je op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 9. Betreding van het evenemententerrein geschied op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 10. Deelname aan workshops of andere activiteiten op het festivalterrein geschied op eigen risico.
 11. Schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk.
 12. Zonder toestemming van de organisatie is het verboden om in wat voor vorm dan ook goederen te verkopen op het evenemententerrein.
 13. Het is verboden om reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.
 14. Te allen tijde ben je verplicht de aanwijzingen van de beveiliging en medewerkers op te volgen.
 15. Join the circus: maak plezier, verwonder, doe mee en probeer uit. veel plezier!