Stichting Rotterdam Circusstad zoekt een bestuursvoorzitter (onbezoldigd)

ROTTERDAM CIRCUSSTAD LAAT JE DE MAGIE VAN HET NIEUWE CIRCUS ERVAREN.

“Het hedendaagse circustheater heeft een magie die iedereen kan verwonderen – ongeacht leeftijd of culturele achtergrond. Sinds losse nummers hebben plaatsgemaakt voor complete voorstellingen, zijn werelden geopend voor de ontwikkeling van een fris, eigentijds en ‘n tikkie brutaal kunstgenre en is het speelveld uitgebreid naar tent, theater en buitenruimte.”

In Stichting Rotterdam Circusstad werken we samen om aan iedereen te laten zien hoe mooi, leuk, spectaculair en bijzonder het nieuwe circustheater is. En niet alleen om naar te kijken, maar ook om zelf te doen! We werken daartoe samen met onze founding partners Circus Rotjeknor, Codarts Circus Arts, Theater Rotterdam en Luxor Theater die in het algemeen bestuur vertegenwoordigd zijn en vele andere partners in binnen en buitenland. Rotterdam is de enige stad in Nederland waar op zo’n grote schaal wordt samengewerkt rond circustheater.

Circusstad Festival is het hoogtepunt van de activiteiten en vliegwiel voor de ontwikkeling van projecten waarmee we het bezoeken, beoefenen en creëren van circustheater stimuleren. Het trekt veel bekijks, het haalt goede pers en is aantrekkelijk om in beeld te brengen. Het belang van Circusstad Festival wordt zowel in Rotterdam als nationaal erkend met meerjarige steun van de gemeente Rotterdam en het Fonds Podiumkunsten.

BESTUUR

Aansluitend bij het verloop binnen het bestuur, zoals vastgelegd in het schema van aftreden, neemt de huidige voorzitter na twee zittingsperioden afscheid en is de organisatie per 24 Juni 2022 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De stichting werkt met een Dagelijks Bestuur, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester, en een Algemeen Bestuur, waarin ook vertegenwoordigers van de Founding Partners vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur vergadert circa 5 keer per jaar. Tijdsinspanning 4-6 uur per maand, al naar gelang eigen initiatief en enthousiasme kan dit uitgebreid worden. Dit is exclusief het bezoeken van voorstellingen tijdens en buiten het festival. Het bestuur werkt onbezoldigd en kan eventueel alleen vergoedingen laten uitkeren voor daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals reiskosten.

De stichting is gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en onderschrijft de codes voor Cultural Governance en Culturele Diversiteit en Inclusie en Fair Practice. Gewerkt wordt met het bestuur-directie model. De directie is belegd bij artistiek leiderr Menno van Dyke en zakelijk leider Dirk Evers, die alle dagelijkse werkzaamheden aansturen.

DE HOOFDTAKEN ZIJN:

De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

• Leiden van de vergaderingen van het bestuur;
• Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
• De voorzitter is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur, dat oa. verantwoordelijk is voor het toezicht op de directie;
• Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten;
• Hoeder van de relatie met founding partners en stakeholders, contacten initiëren en
onderhouden;
• Toezien op de nakoming van de codes.

PROFIEL:

• Aantoonbare bestuurservaring;
• Ervaring met culturele instellingen in Rotterdam en in nationaal verband;
• Kunnen sturen op de verdere ontwikkeling van een organisatie die nog de groeifase is;
• Affiniteit met personeel en organisatie om deze op een hoog professioneel niveau te
houden;
• Affiniteit met- of nieuwsgierigheid naar circustheater. Wil en drive om circustheater op de kaart te zetten;
• Breed netwerk in Rotterdam en nationaal, denk daarbij aan cultuur, zakelijke wereld,
maatschappelijk veld en politiek.
• Uitstekende sociale vaardigheden;
• Open en transparante houding.

WIJ BIEDEN:

• Een inspirerend netwerk en veel werkplezier;
• De gelegenheid mee te bouwen aan de ontwikkeling van deze bijzondere kunstvorm in Nederland. Denk daarbij aan het doorontwikkelen van het social circus en de voortrekkersrol die Circusstad vervult voor jonge makers.
• Een betekenisvolle rol in de leuk en inspirerend werkveld;
• Een organisatie die weet waar ze voor staat, die stabiel is met stevige partners en draagvlak heeft in de stad en die zin heeft om de wereld te verrijken met vernieuwend circustheater.

AANVULLENDE INFORMATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Korrie Louwes,voorzitter: korrie.louwes@gmail.com of
Dirk Evers, zakelijk leider: dirk@circusstad.nl.