Draag jij Circusstad Festival een warm hart toe? Zou jij willen dat het moderne circus zich in de toekomst kan blijven vernieuwen? Dat jouw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen in de komende decennia ook op het puntje van hun stoel zitten van verwondering? Je kunt Circusstad Festival vanaf nu opnemen in je testament.

‘Ik was hier’ is een initiatief van ruim 50 Rotterdamse culturele instellingen. Het startschot is vandaag, woensdag 2 december, in de Doelen gegeven door wethouder Said Kasmi. ‘Ik was hier’ maakt inzichtelijk dat je de kunst en cultuur in Rotterdam kunt ondersteunen door middel van een nalatenschap via een legaat of als erfgenaam. Zo’n nalatenschap is voor organisaties als Circusstad Festival van onschatbare waarde. Een dergelijke erfenis maakt het bijvoorbeeld mogelijk nieuwe initiatieven te blijven ontplooien en jong talent te blijven stimuleren. Op de site www.ikwashier010.nl staat alles nauwkeurig beschreven, inclusief een handig stappenplan om een nalatenschap te regelen.

Ga naar ikwashier010.nl