ANBI

Stichting Rotterdam Circusstad heeft de ANBI status. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs; giften zijn voor 125% aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Jaarverslagen

2015
2014
2013
2012
2011

Beleidsplannen

2017-2020
2013-2016

Stichting Rotterdam Circusstad
Eendrachtsweg 42
3012 LD Rotterdam
NL45 INGB 0007 7523 23 (tnv Stichting Rotterdam Circusstad)